Regulamin

informacje organizacyjne

1. Przedszkole otwierane jest o 7.00 a zamykane o 18.00.

2. Rodzice i bliscy żegnają i witają się z dziećmi w szatni.

3. Jeśli Państwo chcą, żeby dziecko jadło śniadanie w przedszkolu, prosimy o przyprowadzanie dzieci DO godziny 9.00;

4. Po obiedzie zawsze jest odpoczynek, wszyscy się kładą, chętni lub bardzo zmęczeni zasypiają J

5. O 13.00 po obiedzie odprowadzamy dzieci do szatni, prosimy czkających na przedszkolaki o nie otwieranie drzwi do sali, gdyż rozprasza to dzieci podczas posiłku.

6. W październiku odbędzie się spotkanie integracyjne dla przedszkolaków z Rodzicami. Prosimy o propozycje miejsca spotkania, składka ok. 10 zł/ osoba dorosła.

7. Raz w miesiącu organizujemy tzw. „imprezę miesiąca”, np. Andrzejki, Walentynki, Kuferiadę sportową, Zabawy z Kubusiem, teatrzyk itp.- przedszkolaki wstęp bezpłatny;

8. Dwa razy w miesiącu organizujemy „kolorowe piątki”. Tego dnia prosimy o przygotowanie dziecku ubranka lub zabawki w danym kolorze, informacja wcześniej na tablicy ogłoszeń;

9. Wszystkie prace dzieci są zbierane do teczek, które otrzymają Państwo na koniec roku szkolnego;

10. Z wpisowego zakupywane są podręczniki oraz inne pomoce dydaktyczne dla dzieci, oraz wykupowane jest ubezpieczenie (dzieci są ubezpieczone od września do sierpnia, 24h).

11. Rodzice zainteresowani dodatkowymi zajęciami dla przedszkolaków, np. język angielski – nowa grupa, szkoła tańca, ceramika itp. proszeni są o zgłaszanie propozycji oraz śledzenie naszych ofert, zajęcia dodatkowe rozpoczynają się od października i jeśli w grupie będzie min 3 dzieci.

12. Nasze przedszkolaki objęte są opieką pedagogiczną i logopedyczną, a na życzenie rodziców opieką psychologiczną. Prosimy Państwa o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań przesiewowych.

13. W czerwcu organizujemy wycieczkę dla dzieci – w ubiegłych latach były to m.in. Rancho Bena, Klub Sporteum, Ogród Zoologiczny, Wioska Indiańska Heyoka, Farma strusi, Stadnina koni.

14. Wpłaty za przedszkole oraz inne zajęcia dodatkowe można dokonywać na konto lub gotówką w przedszkolu do 05. każdego miesiąca.

15. Zwrot stawki żywieniowej za dni nieobecności dziecka, możliwy jest, jeśli poinformują Państwo o nieobecności z 1 – dniowym wyprzedzeniem, w godz. pracy przedszkola, tj. 7.00 – 18.00.

16. Ręczniki do prania oddawane są w każdy piątek, kocyk, poduszeczkę oddajemy na prośbę rodziców;

17. Prosimy o zakładanie wygodnych i łatwych do zdejmowania ubranek, co ułatwia dzieciom samodzielność, prosimy również o uzupełnianie na bieżąco worków z ubraniami zapasowymi. Najlepiej będzie jeśli ubranka, kocyk, ręczniki czy popularne zabawki będą podpisane.

18. Jeśli dzieci mają ochotę- mogą przynieść do przedszkola jedną zabawkę dziennie. Prosimy, aby zabawki przynoszone przez Państwa dzieci, nie były kosztowne i zbyt małe / duże;

19. Wszystkie informacje wywieszane są na tablicy ogłoszeń, którą prosimy śledzić.